Olika Entreprenadformer

post thumb
by Hemron/ on 22 Jun 2020

Olika Entreprenadformer

Då det kommer till entreprenad för våtrum så finns det olika former att tillgå. Det finns både delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad . Delad entreprenad innebär att det är beställaren som ansvarar för att planera projektet och sedan är det företaget som anlitats som utför projektet. Generalentreprenad innebär att det fortfarande är beställaren som planerar projektet och skriver avtal med huvudentreprenören. Huvudentreprenören ser sedan till att sluta avtal med andra berörda entreprenörer. Dessa blir då underentreprenörer till huvudentreprenören. Är det så att du använder dig av totalentreprenad så ansvarar huvudentreprenören för hela arbetet, från början till slut och det innebär att denna både planerar och genomför arbetet.

Fördelar med totalentreprenad

● Endast ett kontrakt
● Enklare och kräver mindre av beställaren
● En entreprenör har hela ansvaret
● Entreprenören har ansvar för att projektet uppfyller avtalade krav